‘’ഒരാളെ രക്ഷപെടുത്തി വിടാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ നമ്മുടെ ജീവിതം സഫലം എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്.’’ 

ആശ്വാസഗംഗ Aswasaganga 11

MediaOne Logo

Web Desk

  • Updated:

    2019-07-07 02:13:05.0

Published:

7 July 2019 2:13 AM GMT

‘’ഒരാളെ രക്ഷപെടുത്തി വിടാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ നമ്മുടെ ജീവിതം സഫലം എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്.’’ 
X

Next Story