'വിവാഹത്തിന് 20, മദ്യശാലയിൽ 500' മദ്യ ശാലകള്‍ വഴി മദ്യവും, കൂടെ കൊറോണയും...

MediaOne Logo

Web Desk

  • Updated:

    2021-07-08 14:23:25.0

Published:

8 July 2021 2:23 PM GMT

X


Next Story