സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടി; ഉപഭോഗം 150 യൂണിറ്റിൽ കുടിയാൽ 25 പൈസ വർധന
ആറു വയസിന് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് അമിത മേക്കപ്പ് വേണ്ട; കുട്ടികളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണവുമായി ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍