ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ മുന്‍മന്ത്രി സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ചു