സൗദിയിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണ ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റം

| ഗൾഫ് വാർത്തകൾ | Mid East Hour |

MediaOne Logo

Web Desk

  • Published:

    8 Nov 2022 6:54 PM GMT

X


Next Story