Quantcast
MediaOne Logo

ജയ്ദീപ് ഹർദികർ

Published: 16 Jan 2023 6:59 AM GMT

ജോഷിമഠ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ

നമ്മുടെ വനപ്രദേശങ്ങളെ നോക്കൂ: ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ടുകൾ കാരണം അവ വിഘടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ അനിയന്ത്രിതമായ വികസനത്താൽ ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെടുന്നു.

ജോഷിമഠ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ
X

ഒരു പ്രവർത്തനപരമായ നാഗരികതയ്ക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോർജ്ജ് വുഡ്വെൽ പറയുന്നു - ഭരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മാതൃക, പ്രവർത്തനപരമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഇക്കോളജി. ആദ്യത്തെ രണ്ട് മേഖലകളിൽ, മനുഷ്യർക്ക് കൃത്രിമത്വത്തിനും രാഷ്ട്രീയ കുതന്ത്രങ്ങൾക്കും ഇടമുണ്ട്. എന്നാൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്തരം തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇടമില്ല. നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കുക. ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം അതിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായതിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് വുഡ്വെൽ വളരെക്കാലം മുമ്പ് തന്റെ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഒരു ദശലക്ഷം സംഭവങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ പെട്ടെന്ന്, അപ്രഖ്യാപിതമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഇന്ത്യയും ലോകവും നിൽക്കുന്നത്. സമീപകാലത്തെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കും.

ഇത്തരം ഒരു പ്രധാന രോഗത്തിന് മനഃസാക്ഷിപരമായ ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്ന് യാചിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ലക്ഷണമാണ് ജോഷിമഠ് പ്രതിസന്ധി - നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് അപരിഹാര്യവും മാറ്റാനാവാത്തതുമായ ചെലവിൽ ഭ്രാന്തമായ വികസനത്തിനായുള്ള പരക്കം പാച്ചിലും . പുതുവർഷം ഗംഭീരമായി വന്നു. നഗരം തകർന്നു, പ്രദേശവാസികളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി. ലഭ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധിച്ചാൽ, 1976 ലാണ് ജോഷിമഠ് ആദ്യമായി മണ്ണിടിച്ചിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് - നമ്മൾ ആ മുന്നറിയിപ്പ് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. പരിസ്ഥിതി ദുർബല മേഖലയായ ജോഷിമഠിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും നിർമ്മാണം തുടരുന്നത് മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമാകുമെന്ന് പല വിദഗ്ധരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. തടസ്സമില്ലാത്ത വികസനം എന്തായാലും തുടർന്നു. പ്രദേശവാസികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ വർഷങ്ങളെടുക്കും. മറ്റൊരാളുടെ ഭ്രാന്തിന് അവർ വില നൽകുകയാണ്.

40 വർഷത്തിലേറെയായി പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ആരും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. 'ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി അസ്ഥിരമായ' പ്രദേശത്തിന്റെ അതിലോലമായ പരിസ്ഥിതിയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ നാശത്തിന്റെ അനന്തരഫലമാണ് മുങ്ങുന്ന പട്ടണം. നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇരിക്കുന്ന മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് മുറിക്കുകയാണ്. വീഴ്ച ആസന്നമായിരുന്നു. വിവേകത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ, നിരവധി ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ, പിന്മാറാനുള്ള മറ്റ് ആഹ്വാനങ്ങൾ എന്നിവ ബധിരരുടെ ചെവികളിൽ ആണ് പതിച്ചത്. പാരിസ്ഥിതിക അപകടങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ വലിയ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ക്ഷണികമായ തിടുക്കമുണ്ടായിരുന്നു .

108-ാമത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുമായി ജോഷിമഠിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിൽ നമ്മുടെ ഭാവിയുടെ രൂപം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. വലതുപക്ഷ മതഭ്രാന്തന്മാര് ശാസ്ത്രത്തെ നാണമില്ലാതെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നത് പൂർണമായും പ്രകടമായിരുന്നു.

ജോഷിമഠ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്: രാഷ്ട്രീയ-മുതലാളിത്ത-ഉദ്യോഗസ്ഥ ബന്ധത്തിന്റെ അഹങ്കാരം കാരണം ഇന്ത്യയിലെ നൂറുകണക്കിന് പാരിസ്ഥിതിക മേഖലകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു - അവർ വനങ്ങൾ മുറിക്കുന്നു, നദികൾ നശിപ്പിക്കുന്നു, കുന്നുകൾ തകർക്കുന്നു, മരുഭൂമികൾ കുഴിക്കുന്നു, വിദഗ്ദ്ധരുടെ ശബ്ദങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളെ നിരാശരാക്കുന്നതിനും അവരുടെ വന-ഭൂമി-വാട്ടർഹിൽ-മരുഭൂമി പരിസ്ഥിതിയെ ശിക്ഷാവിധിയില്ലാതെ തകർക്കുന്നതിനും സംരക്ഷണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനവും എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ എഴുത്തുകാരൻ ആവർത്തിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

നമ്മുടെ വനപ്രദേശങ്ങളെ നോക്കൂ: ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ടുകൾ കാരണം അവ വിഘടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ അനിയന്ത്രിതമായ വികസനത്താൽ ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി ലോലവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലൊന്നായ പശ്ചിമഘട്ടം ഒരു കുഴപ്പത്തിലാണ്, കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായി, തീരുമാനങ്ങളിൽ വികസനത്തിന് ആണ് മുൻ‌തൂക്കം. പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നോ പദ്ധതികൾ നിർത്തി വെക്കണമെന്നോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ ശാസ്ത്രീയ റിപ്പോർട്ടും ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു. ഹിമാലയത്തിന്റെ മലനിരകളിൽ അവർ വലിയ തുരങ്കങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയോട് ഒരു കരുണയും കാണിക്കുന്നില്ല. സമൂഹം പ്രധാനമായും ശാസ്ത്രത്തിന് എതിരായതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ അപകടകരമാണ്. പാരമ്പര്യം, വിശ്വാസം, നമ്മുടെ ഉട്ടോപ്യൻ, മഹത്തായ ഭൂതകാലം എന്നിവയുടെ പേരിലുള്ള 'അശാസ്ത്രീയത'യിൽ നാം ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു.

108-ാമത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുമായി ജോഷിമഠിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിൽ നമ്മുടെ ഭാവിയുടെ രൂപം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. വലതുപക്ഷ മതഭ്രാന്തന്മാര് ശാസ്ത്രത്തെ നാണമില്ലാതെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നത് പൂർണമായും പ്രകടമായിരുന്നു. ദുശ്ശകുനങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്താനുള്ള മാർഗമായി ഒരു രംഗോലി വരയ്ക്കണമെന്ന് പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരിൽ ഒരാൾ നിർബന്ധിച്ചതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. ഈ ഭ്രാന്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പരിക്കേൽക്കാതെ പുറത്തു വന്നാൽ അത് അത്ഭുതമായിരിക്കും.


കടപ്പാട് : ടെലഗ്രാഫ്ഇന്ത്യ.കോം / വിവർത്തനം : അഫ്സൽ റഹ്‌മാൻ