Quantcast
MediaOne Logo

സംവരണ വിരുദ്ധ ശബ്ദങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകും

യു.ജി.സി മുൻ ചെയർമാനും പ്രമുഖ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ സുഖദേവ് തോറാട്ടുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം

സംവരണ വിരുദ്ധ ശബ്ദങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകും
X

ചോദ്യം: സംവരണത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ പ്രധാന വാദങ്ങളിലൊന്ന് അത് യോഗ്യതയെയും ഗുണനിലവാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

തോറാട്ട് : ഇത് ശരിയായ വാദമല്ല. ഭരണഘടനയിലും സമ്പ്രദായത്തിലും, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ മിനിമം യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി നിയമിക്കുന്നു, പരമാവധി യോഗ്യതയല്ല. പട്ടികജാതിയിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഈ പദവിക്ക് ആവശ്യമായ മിനിമം യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, കാര്യക്ഷമതയെ ബാധിക്കില്ല. ഒരു പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ നിയമനത്തിൽ പോലും അവർക്കിടയിൽ ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്.

അവ കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ അശ്വിനി ദേശ്പാണ്ഡെയും ഒരു അമേരിക്കൻ പണ്ഡിതനും നടത്തിയ ഒരു പഠനമുണ്ട്. അവർ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ ദാതാവാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. കാര്യക്ഷമതയുടെ ചില സൂചകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവരുടെ പഠനം. ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനായ ജീവനക്കാരനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പട്ടികജാതി ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ കാര്യക്ഷമതയുടെ അഭാവം ഇല്ലെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. നേരെമറിച്ച്, പട്ടികജാതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയുള്ളവരാണെന്ന് അവരുടെ പഠനം കണ്ടെത്തി, കാരണം സംവരണത്തിന് കീഴിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷം കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അവർ അപലപിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ മെറിറ്റും കാര്യക്ഷമതയും എന്ന വാദം ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഇത് അക്കാദമിക് വിദഗ്ദ്ധർ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കെട്ടുകഥ മാത്രമാണ്.


ചോദ്യം : സംവരണം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ വിപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുക്തി നേടാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു വാദം. താങ്കൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ?

തോറാട്ട് : അതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കെട്ടുകഥയാണ്. സംവരണത്തിന് മുമ്പ്, 1950 ൽ ജാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ജാതിക്ക് സംവരണവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ജാതി ഹിന്ദു സാമൂഹിക സംഘടനയുടെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സംവരണം ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ജാതിവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു. അത് ഹിന്ദു സമൂഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആചാരങ്ങളെയും മാനദണ്ഡങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിനാലാണ് നിങ്ങളെ പട്ടികജാതിക്കാരനായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഹിന്ദുക്കള് ക്ക് തിരിച്ചറിയാന് സംവരണമോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആവശ്യമില്ല. ഓരോ ബന്ധവും തീരുമാനിക്കുന്നത് ജാതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.

നിങ്ങളുടെ ജാതി അറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഓരോ ഹിന്ദുവും ജാതികൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവർ പരസ്പരം ജാതി അറിയുന്നു; റിസർവേഷനോടെയോ അല്ലാതെയോ. നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ഇടപെടൽ, വിവാഹം, എല്ലാം ജാതിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നേരെമറിച്ച്, ഒരു സംവരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പട്ടികജാതിക്കാർക്കിടയിൽ ചലനാത്മകതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും. സാമ്പത്തികമായി അഭ്യസ്തവിദ്യരായ വർഗം വരുന്നു. വിടവ് കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ബന്ധം ഒരു തരത്തിൽ യോജിപ്പുള്ളതായിത്തീരുന്നു. പട്ടികജാതിക്കാർ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുമായി തുല്യനിലയിൽ ഇടപെടുന്നു. ആശയവിനിമയങ്ങള് നടക്കും. ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ. അസമത്വങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. വിടവ് നികത്തുന്നത് സംയോജനത്തെ സഹായിക്കുകയും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. സംവരണം ഒരു ജാതി സമ്പ്രദായം നിലനിർത്തുന്നു എന്ന തെറ്റായ വാദം കൂടിയാണിത്.ചോദ്യം : പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ കോടതികൾ അടുത്തിടെ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധികൾ പരിശോധിച്ചാൽ മിക്ക കേസുകളിലും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

തോറാട്ട് : ദളിതര്ക്കും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കുമുള്ള സംവരണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സര്ക്കാര് കോടതിയില് പറഞ്ഞിരുന്നു. സംവരണ നയത്തിന്റെ പൊതുനയം ഇതാണ്: സ്വത്വ ജാതി വംശീയതയുടെയും മതത്തിന്റെയും ലിംഗത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചനം നേരിടുന്ന വിഭാഗത്തിനാണ് സംവരണ നയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുസ്‌ലിംകളും ക്രിസ്ത്യാനികളൂം ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിവേചനം നേരിടുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്തുണ വേണം. അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു നിയമം വേണം. പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ഒരു നിയമമുണ്ട്. മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനമുണ്ടെങ്കിൽ, വിവേചനത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിയമം ആവശ്യമാണ്. തൊഴിലിലോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയിലോ ആകട്ടെ, തുല്യ വിഹിതമോ അര്ഹമായ വിഹിതമോ ഉറപ്പാക്കാന് അവര്ക്ക് ഒരു നയം ആവശ്യമാണ്.


ചോദ്യം : ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയുന്നതുമായി ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ?

തോറാട്ട് : അതെ, ഉദാഹരണത്തിന്, പതിവ് ശമ്പളമുള്ള ജോലിയിൽ മുസ്‌ലിംകളുടെ പങ്ക് കുറവാണ്. അതിനാൽ അവർ സ്വയംതൊഴിൽ, ബിസിനസ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതിനാൽ പഠനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ മുസ്‌ലിംകൾ തൊഴിലിൽ വിവേചനം നേരിടുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. വീടുകൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിൽ അവർ വിവേചനം നേരിടുന്നു. എന്നാൽ തൊഴിൽ, ഭൂമി, മൂലധനം, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവയിൽ മുസ്‌ലിംകളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ഒരു പഠനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി നടന്നതിന് തുല്യമായ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. പട്ടികജാതിക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പഠനങ്ങളുണ്ട്. മുസ്‌ലിംകളും ക്രിസ്ത്യാനികളും നേരിടുന്ന വിവേചനം സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അത് സംവരണത്തിന് ഉചിതമായ ഒരു കേസ് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയും.

ചോദ്യം : ഈ രാജ്യത്തെ ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏത് മോശം അനുഭവത്തിനും അദ്ദേഹം കാണുന്ന അവസാന ആശ്രയം നീതിന്യായ സ്ഥാപനങ്ങളോ കോടതികളോ ആണ്. അവൻ / അവൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവന്റെ / അവളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന തോന്നലുണ്ടാകുന്നു.

തോറാട്ട് : അതെ, ന്യായാധിപന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ വിധി പ്രസ്താവിക്കാനോ നമുക്കാവില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ ഒരു പൊതുവായ കാര്യമുണ്ട്. ഏത് ഗ്രൂപ്പിനും വിവേചനത്തിനെതിരായ അംബേദ്കറുടെ പ്രതിവിധി നാല് കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അതിലൊന്ന് വിവേചനം ലോഗ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തും തൊഴിലിലും ന്യായമായ പങ്കാളിത്തവും പങ്കാളിത്തവും നൽകുന്നതിനുള്ള സംവരണ നയമായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ജുഡീഷ്യറിയും സൈന്യവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാരെയും ബ്യൂറോക്രസിയെയും ആയിരുന്നു. വളരെ വൈവിധ്യമാര്ന്നതും പരസ്പരം വിവേചനം കാണിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളുള്ളതുമായ ഒരു സമൂഹത്തില് ഭൂരിപക്ഷവും ന്യൂനപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിച്ചു. അതിൽ ജുഡീഷ്യറി, മിലിട്ടറി, ബ്യൂറോക്രസി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ഈ കേസുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് പരിഗണന ലഭിക്കുന്നതിന് അവരുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.

ചോദ്യം : സംവരണ അനുകൂല പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാവിയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

തോറാട്ട് : പട്ടികജാതിക്കാരുടെ സംവരണത്തോടുള്ള (പട്ടികവർഗ, ഒബിസി) പ്രത്യേക സംവരണത്തോടുള്ള വിരുദ്ധ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, കുറഞ്ഞത് സംവരണം ലഭിച്ചവർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പ് കുറവായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു. കാരണം ഇപ്പോള് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു (തുടർന്ന് ഒബിസിയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു). അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ, സ്ത്രീക്ക് അനൗപചാരിക സംവരണം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ജനസംഖ്യയുടെ അമ്പത് ശതമാനത്തിലേറെയും സംവരണത്തിന് കീഴിലാണ്. സംവരണത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടേതായ മറ്റൊന്നിനെ നിങ്ങൾ എതിർക്കേണ്ടിവരും. അതിനാൽ സംവരണ നയം തുടരുന്ന ഒരു പരിശോധനയും സന്തുലിതാവസ്ഥയും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പത്ത് വർഷം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവരണം കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷമായി തുടരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.


(അവസാനിച്ചു)