Quantcast
MediaOne Logo

മതവും നിയമവും : മതേതരത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കോടതികൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ

എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഭൂരിപക്ഷവുമായി ലയിച്ചു ചേരണമെന്നത് എന്നത് ഒരു ഭൂരിപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടാണ്

മതവും നിയമവും : മതേതരത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കോടതികൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ
X
Listen to this Article

സ്കൂളുകളിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നതിലുള്ള കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം എങ്ങനെ നോക്കിയാലും തെറ്റായ ഒന്നാണ്.

ഒന്നാമതായി, ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമികമാണോ എന്ന പരിശോധിക്കാനാണ് വിധിയുടെ ആദ്യ പകുതി. വാസ്തവത്തിൽ, അത് ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായും അനാവശ്യമാണ്. ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് ഇസ് ലാമിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലും ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നയാൾ സ്വമേധയാ അത് ധരിക്കുന്നതിൽ ഒരു നല്ല വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും, ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 25 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യം ധരിക്കുന്നയാളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

രണ്ട്, ഹിജാബിന്റെ ഉപയോഗം അച്ചടക്കമില്ലായ്മയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിഗമനം നടത്തുന്നു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഹിജാബ് അനുവദനീയമാണ്.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി, ഒരു ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് പൊതു ക്രമം തകർക്കാൻ കാരണമായി എന്ന് കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ തെളിവായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് ശുദ്ധമായ ഭൂരിപക്ഷ ചിന്തയാണ്.

തെളിവുകൾ എവിടെ?

മൂന്ന്, "മതേതര" ത്തിന്റെ ആവശ്യകതയായി യൂണിഫോം പാലിക്കുന്നതിനെ ഹൈക്കോടതി വിശദീകരിക്കുന്നു. മതേതര സമൂഹം ബഹുസ്വരവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമാണെന്ന ധാരണ അതിന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. നേരെമറിച്ച്, ഒരുദാഹരണവുമില്ലാതെ "അഴിമതി", "അഴിമതി", "മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്നു" എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

നാല്, ഇത് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നു: "ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ആചാരത്തിന് സംസ്കാരവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ തീർച്ചയായും മതവുമായിട്ടല്ല."അഞ്ച്, ഹിജാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗ്വ പോലുള്ള ഏതൊരു നിർദ്ദേശവും മതപരമായി പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം ശാസ്ത്രീയ സ്വഭാവം യുവമനസ്സിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ് "

ആറ്, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം, അന്തസ്സിനുള്ള അവകാശം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ഉന്നയിച്ച സുപ്രധാന വാദമുഖങ്ങൾ ഈ വിധി ഗൗനിക്കുന്നില്ല . അതിൽ പറയുന്നു, "ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന നിവേദനങ്ങളിൽ സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശമോ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശമോ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല..."

ഏഴ്, വിധിയിലെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ: "തലക്കെട്ട് ധരിക്കുന്നതിലെ നിർബന്ധം ... പ്രത്യേകിച്ചും ... മുസ്ലീം സ്ത്രീകളുടെ വിമോചനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താം"".

കോടതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് കേസുകൾ

വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ, പിള്ളൈ കേസിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഭരണഘടന കോടതിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ, ഫ്യൂഗിച്ചയുടെ കേസിൽ കെനിയ കോടതി അപ്പീൽ, മൾട്ടാനിയുടെ കേസിൽ കനേഡിയൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം എന്നിവയിലേക്ക് കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. പിള്ളൈ കേസിൽ പെൺകുട്ടികൾ മൂക്കുത്തി ധരിക്കുന്ന തമിഴ് സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചും, ഫുഗിച്ചയുടെ കേസ് സ്കൂളുകളിൽ ഹിജാബിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയും മൾട്ടാനിയുടെ കേസ് സ്കൂളുകളിൽ കൃപാൺ ധരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ്. ഹൈക്കോടതി ഈ തീരുമാനങ്ങളെ പരാമർശിക്കുകയും അവ മറികടക്കുകയും ചെയ്തു.

ആത്യന്തികമായ നിഗമനം - ഒരു മത സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വമേധയാ പിന്തുടരുന്ന ആചാരങ്ങൾ മതസ്വാതന്ത്ര്യം, അന്തസ്സ്, സ്വകാര്യത, മനസാക്ഷി, സ്വയംഭരണാധികാരം എന്നീ മൗലികാവകാശനങ്ങളിൽ പെടുത്തി ഭരണഘടനാപരമായി സംരക്ഷിക്കാനാകും. ഈ അവകാശങ്ങൾ മതത്തിനുള്ളിൽ നിർബന്ധമാണോ എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഒരു വിശ്വാസിക്കില്ല.

'വിശ്വാസങ്ങളുടെ ശരി തെറ്റുകൾ കോടതികൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ല'

ഫ്യൂഗിച്ചയുടെ കേസിൽ കോടതി പറഞ്ഞു : "ഹിജാബ് മതത്തിന്റെ ഒരു ആചാരമോ പ്രകടനമോ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വസ്ത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വിശ്വാസങ്ങളുടെ കൃത്യത കോടതികൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. "

പിള്ളയുടെ കേസിൽ കോടതി പറഞ്ഞതിപ്രകാരമാണ് :"മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ രീതികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം അവ മനുഷ്യ സ്വത്വത്തിനും മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിനും , സമത്വത്തിനും പരമപ്രധാനമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും അന്തസ്സിന്റെയും ആവശ്യമായ ഘടകം . ബാധ്യതയുടെ വികാരത്തിലൂടെയല്ല ഞങ്ങൾ സ്വമേധയാ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നത് നമ്മുടെ സ്വയംഭരണത്തിനും സ്വത്വത്തിനും അന്തസ്സിനുമുള്ള ഒരു പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വൈവിധ്യത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല അസഹിഷ്ണുതയുടെയും ഒഴിവാക്കലിന്റെയും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തമായ നിലപാടിന്റെ ഭാഗവും. "

മൾട്ടാനിയുടെ കേസിൽ, കനേഡിയൻ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, "മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ വിശ്വാസത്തിനെ ദൃഢപ്പെടുത്താനുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും മതവുമായി ബന്ധമുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ വളർത്താനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്"

സമ്പൂർണ്ണ ഏകത്വം മതേതരത്വമല്ല

ഇടക്കാല വിധിയും അന്തിമ വിധിയും സുപ്രീംകോടതിയിൽ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കോടതി ഉടൻ തന്നെ ഇക്കാര്യം ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുകയും ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ തുടരുവാൻ തീരുമാനിച്ചതും നിർഭാഗ്യകരമാണ്. മിക്കപ്പോഴും സാമൂഹിക പ്രാധാന്യമുള്ളതും വിശാലമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേ പോലും നൽകാതെ പിന്നീടുള്ള ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അന്തിമ ഉത്തരവ് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം പോലും ചെലവഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഉടൻ തന്നെ കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

സാമൂഹിക അസംതൃപ്തി സൃഷ്ടിക്കുകയും ഭൂരിപക്ഷ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ആഘോഷത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടനാപരമായി തെറ്റായ വിധികളിൽ വളരെ ജാഗ്രത ഉപയോഗിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി ഒരു മാതൃക കാണിച്ച് ഹൈക്കോടതി വിധിന്യായത്തെക്കുറിച്ച് വേഗത്തിലും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ വിമർശനം നടത്തുകയും വേണം. ഇതാണ് ഭരണഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കോടതി വാദങ്ങളിൽ സാമുദായിക അതിർപ്രസരങ്ങളുടെ ഈ കാലത്ത് മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടത് ഇതാണ്.

"യുദ്ധമുറി", "പ്രതിരോധ-ക്യാമ്പ്" (വിധിയിൽ പരാമർശിച്ച വാചകം) തരത്തിലുള്ള ഏകത ഒരിക്കലും മതേതരത്വവുമായി തുലനം ചെയ്യരുത്. എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഭൂരിപക്ഷവുമായി ലയിച്ചു ചേരണമെന്നത് എന്നത് ഒരു ഭൂരിപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടാണ്.

മറിച്ച്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഭരണഘടനാ കോടതിയുടെ വാക്കുകൾ നാം ഓർക്കണം: "ഭരണഘടന അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു, വ്യത്യസ്തരാകാനുള്ള അവകാശം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. അത് രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യം ആഘോഷിക്കുന്നു. "


സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ലോ നെറ്റ് വർക്കിന്റെ സ്ഥാപകനുമാണ് ലേഖകൻ.


TAGS :