അകാലിദൾ അധ്യക്ഷൻ ഡൽഹിയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ

മുൻ മന്ത്രി ഹർസമ്രിത് കൗറും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്

MediaOne Logo

Web Desk

  • Updated:

    2021-09-17 09:15:50.0

Published:

17 Sep 2021 9:14 AM GMT

അകാലിദൾ അധ്യക്ഷൻ ഡൽഹിയിൽ  കസ്റ്റഡിയിൽ
X

അകാലിദൾ അധ്യക്ഷൻ സുഖ്ബീർ സിംഗ് ബാദൽ കസ്റ്റഡിയിൽ. കാർഷിക നിയമം പാസാക്കിയതിന്റെ വാർഷികത്തിൽ അനുമതി ലംഘിച്ച് ഡൽഹിയിൽ മാർച്ച് നടത്തിയതിനാണ് അറസ്റ്റ്. മുൻ മന്ത്രി ഹർസിമ്രത് കൗറും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

TAGS :

Next Story