താലിബാന് പഞ്ച്ശീര്‍ പിടിക്കാനാകുമോ?| ആഗസ്റ്റ് 31നു ശേഷം അഫ്ഗാന്‍

താലിബാന് പഞ്ച്ശീര്‍ പിടിക്കാനാകുമോ?

MediaOne Logo

Web Desk

  • Updated:

    2021-08-29 16:33:38.0

Published:

29 Aug 2021 4:33 PM GMT

താലിബാന് പഞ്ച്ശീര്‍ പിടിക്കാനാകുമോ?| ആഗസ്റ്റ് 31നു ശേഷം അഫ്ഗാന്‍
X

TAGS :

Next Story