സൗദിയിൽ ഇനി ' മലപ്പുറത്തിന്' സ്ഥാനമില്ല; ഒഴിപ്പിക്കൽ ആരംഭിച്ച് ഭരണകൂടം

MediaOne Logo

Web Desk

  • Updated:

    2021-11-20 17:27:17.0

Published:

20 Nov 2021 5:27 PM GMT

X


Next Story